Teori ve Pratik Bir Arada
Laboratuvar Okulu katılımcıları teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim alacaklar. Laboratuvar Okulunda aldığınız teorik bilgileri laboratuvarda birebir uygulama yaparak pekiştirme şansı bulacaksınız. Yapılan analiz sonuçlarının yorumlanması becerisine sahip olacaksınız. Tüm eğitim programı teori ve uygulama dahil 440 saatten oluşmaktadır.

 

Daha Hızlı Öğrenme
Sınıfta öğretilen ve laboratuvarda öğrenilen bilgi edinme hızının farklı olduğunu göreceksiniz.

Eğitimin Amacı
Bu eğitimin amacı; çeşitli branşlarda okuyan ve/veya mezun olan mesleki uzman adaylarının tecrübe edinmesini sağlamak ve onları en iyi şekilde yetiştirip sektörde çalışmaya hazır hale getirmektir.

Daha Hızlı Öğrenme
Gıda, Kimya, Ziraat, Su Ürünleri Mühendisliği bölümleri, Biyomühendislik, Biyoloji, Biyokimya bölümleri, Veterinerlik Fakülteleri, Meslek Yüksek Okullarında okuyan ya da mezun olmuş gelişime, öğrenmeye açık olan herkesin programa ilgi göstereceğini düşünüyoruz.

Sadece Mezunlar Mı Katılacak
Sadece mezun olacak öğrenciler ve henüz mezun olmuşlar değil, aynı zamanda sektörde çalışmaya başlamış meslektaşlarımızın da modüler olarak hazırlanmış Laboratuvar Okulu Projesinin ilgili spesifik modüllerine (örneğin, kuru incir işletmelerinde spesifik olarak HPLC ile Aflatoxin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoxin tayinini öğrenmek ve uygulamak isteyen sektör çalışanları) ilgi ve alakalarının olacağını düşünüyor ve katılımın çok yoğun olmasını bekliyoruz”.

Sınırlı Sayıda Kontenjan
Eğitimin etkinliği açısından kontenjan sınırlı sayıda olacak. Eğitimler 8-12’şer kişilik gruplar halinde yapılacak .Hem istihdam yaratmak, hem de sektörün ciddi ihtiyacı olan kalifiye personel istihdamına merhem olabilecek bir proje olarak görüyoruz. Bu projeyi model alarak buna benzer meslek edindirme programlarını geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.

[ww-shortcode-gap height=”30″]

Eğitim İçeriği
Genel Laboratuvar Giriş eğitimi içerinde laboratuvar ile ilgili bilgiler ve iş güvenliği konularını kapsamaktadır

 

Eğitim Süresi
Eğitim süresi 8 saat.

Eğitim İçeriği
Eğitimin teknik konuları; Kimyasal-Fiziksel Laboratuvar kurulumu Şartları, Kimya Laboratuvarlarında Kullanılan Genel Terimler-Ekipmanlar, Kimyasalların Depolanması, Kimyasal Atıkların Depolanması, Çözeltilerin Hazırlanması, İlgili Mevzuat ve Ürün Değerlendirme, Gıdalarda Yapılan Kimyasal ve Fiziksel Analizler, Gaz Kromatografisi Cihazı ve UV Spektrometre Cihazı uygulamalı eğitimde birbir öğretiliyor ve kullandırılıyor.

Uygulamalı Bölüm
Uygulamalı bölümde ayrıca Nem Analizi, Tuz Analizi, Kül Tayini, Protein Tayini, Asitlik Tayini, Peroksit Analizi, Sterol Tayini, Yağ Asitleri Kompozisyonu Analizi, Alkol Tayini, Özgül Absorbans Analizi, Nişasta Analizi gibi çok yaygın kullanılan analizlerden oluşuyor.

Eğitim Süresi
Eğitim süresi 64 saat.

Eğitim İçeriği
Teknik bölümde, Enstrümantal Laboratuvarı Kurulumu Şartları, İlgili Mevzuatlar ve Ürün Değerlendirme, Gıdalarda Yapılan Katkı-Kalıntı Analizleri, Cihaz Eğitimleri, HPLC Cihazı, LC-MS/MS Cihazı, Gaz Kromatografisi Cihazı, Spektrofotometre Cihazı eğitimi veriyoruz.

Uygulamalı Bölüm
Uygulamalı bölümde ise Enstrümantal Analizler, Kalıntı Maddeleri Analizleri, Pestisit Analizleri, Antibiyotik Analizleri, Metal ve Mineral Analizleri, Toksin Analizleri, Hidroksimetil Furfural Analizi, PAH Analizi, Benzo(a)pyren Analizi, Hidroksipirolin Analizi, Katkı Maddeleri Analizi, Boyar Madde Tayini, Nitrit-nitrat Analizi, Kükürtdioksit Analizi, Sorbat-Benzoat Analizi eğitimi verilmektedir.

Eğitim Süresi
Eğitim süresi 164 saat.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Eğitimi
Mikrobiyoloji laboratuvarı kurulum şartları ile mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar gibi önemli konuların yanında, Laboratuvar Okulu’nda; Mikrobiyolojik Kalite Kontrolün Önemi, Mikrobiyolojik Standartlar, Mikrobiyolojik Kalite Kontrolünde Örneklerin Alınması, Taşınması ve Örnek Hazırlama, Kullanılan Test Yöntemleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Genel Terimler-Ekipmanlar, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmalar ve Bulunabilecekleri Gıdalar, Besi Yerleri ve Besiyeri Hazırlama, Sayım Yöntemleri olan Dökme Plaka Yöntemi, Yayma Plaka Yöntemi ile Değerlendirme ve Hesaplama, Tanımlama Yöntemleri, Mikrobiyoloji Laboratuvarından Kullanılan alternatif Metotları (Hızlı Yöntemler) eğitimi yapılacak.

Uygulamalı Bölüm
Uygulamalı bölüm de ise; Mikrobiyolojik Analizler-Besiyeri Hazırlama-Tanımlama ve Sonuçlandırma, Aerobik Koloni Sayımı, Bacillus cereus Sayımı, Staphylococcus aureus Sayımı, Koagulaz Pozitif stafilokokların Sayımı, Clostridium perfringens Sayımı, Maya-Küf Sayımı, Ozmofilik Maya Sayımı, Escherichia coli Sayımı, Koliform grubu bakterilerinin Sayımı Fekal Koliform Sayımı, Solmonella spp. Aranması, Listeria monocytogenes Aranması, Escheria coli 0157(H7) Aranması, Enterobacteriacea Sayımı, Vibria ssp. Aranması, Campylobacter ssp. Aranması, Rope Sporu Analizi, Laktik Asit Bakteri Sayımı, Yüzeylerin ve Ortamların Mikrobiyolojik Kontrolü, Pseudomonas ssp. Sayımı yapılacak.

Eğitimi Süresi
Eğitim süresi 112 saat.

Molekuler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Eğitimi
Genel olarak; Biyoteknoloji Laboratuvarı Kurulumu Şartları, İlgili Mevzuatlar ve Ürünlerin Değerlendirilmesi, DNA İzolasyon Yöntemleri-DNA Saflığının Belirlenmesi, PCR Teknikleri, Kullanılan Primer-Problar/Real Time PCR ile Kalitatif ve Kantitatif Analizlerin Yapılması, ELISA Analizleri, , GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Tarama Analizi, Et Tür Saptama Analizi ve Alerjen Analizi eğitimleri verilecek.

Eğitim Süresi
Eğitii süresi 48 saat.

Laboratuvar Kalite Kontrol ve Akreditasyon Eğitimi
Laboratuvar kalite kontrol ve akreditasyon eğitimi ile ilgili de; TS EN ISO/IEC 17025 Standart Eğitimi, Kimyasal Analizlerde Metot Validasyonu, Kimyasal Analizlerde Ölçüm Belirsizliği, Moleküler Biyoloji Laboratuvarında Kalite Kontrol, Moleküler Biyoloji Laboratuvarlarında Metot Validasyonu, Laboratuvar Akreditasyonunun Sağlanması, Mikrobiyolojik Analizlerde Kalite Kontrol, Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği, Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kalite Sistemi Dokümantasyonu Oluşturma eğitimleri verilecek.

Eğitim Süresi
Eğitim süresi 44 saat.